Gildets ledelse

Bisp Gunners Gilde ledes af et generalkapitel på 13 medlemmer.
Heraf er de syv valgt blandt medlemmerne af Bisp Gunners Gilde, mens de øvrige seks er særligt kommitterede; borgmesteren i Viborg, biskoppen i Viborg Stift, en dommer fra Vestre Landsret, formanden for Historisk Samfund Viborg og repræsentanter for hhv. menighedsrådet i Asmild Sogn og Viborg Museum.

Kontaktadresse er c/o Henrik Røboe Dam, Hyrdebakken 9, 8800 Viborg, e-mail: henrik.r.dam@gmail.com, tlf. 2551 1804

Generalkapitlet 2022-2023 består af:

Kapitlets 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Henrik Røboe Dam, formand, telefon: 2551 1804, @: henrik.r.dam@gmail.com
Anders Kristensen, næstformand, telefon 5127 0740 @: andkri@rm.dk,
Aase Christensen, sekretær, telefon 24258954 @: aaselc@mail.dk.dk
Bjarne Sloth Jensen, kasserer telefon: 2016 9284@: bsj@sam.sdu.dk    Michael Stokholm Sørensen, Kvartermester, telefon:4041 6289, @: michaelstokholm@outlook.com                                                                    Mogens Kjær, telefon: 4018 38 79,
Laurine Nørgaard, telefon 6128 9710, @: laurinenoergaard@gmail.com

Kapitlets 6 repræsentanter for organisationer og myndigheder

Viborg Kommune: Borgmester Ulrik Wilbek, telefon 87 87 80 00
Viborg Stift: Biskop Henrik Stubkjær, telefon 86 62 09 11
Vestre Landsret: Landsretspræsident Jens Røn, telefon 99 68 80 00
Asmild Menighedsråd: Menighedsrådsmedlem, Aase Christensen, telefon 24 25 89 54
Historisk Samfund: Steffen Jørgensen
Viborg Museum: Brian Wiborg