Gildets ledelse

Bisp Gunners Gilde ledes af et generalkapitel på 13 medlemmer.
Heraf er de syv valgt blandt medlemmerne af Bisp Gunners Gilde, mens de øvrige seks er særligt kommitterede; borgmesteren i Viborg, biskoppen i Viborg Stift, en dommer fra Vestre Landsret, formanden for Historisk Samfund Viborg og repræsentanter for hhv. menighedsrådet i Asmild Sogn og Viborg Museum.

Kontaktadresse er c/o  Ulla Voss Gjesing, Olesbjerg 6, 8660 Skanderborg, formand, telefon 21291901 @: ulla.gjesing@gmail.com

Generalkapitlet 2022-2023 består af:

Kapitlets 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Ulla Voss Gjesing, formand, telefon 21291901 @: ulla.gjesing@gmail.com
Anders Kristensen, næstformand, telefon 5127 0740 @: andkri@rm.dk
Bent Ole Andersen. sekretær, telefon 20213061 @: bentoleandersen16@gmail.com
Bjarne Sloth Jensen, kasserer telefon: 2016 9284@: bsj@sam.sdu.dk                                                                Michael Stokholm Sørensen, Kvartermester, telefon:4041 6289, @: michaelstokholm@outlook.com                Mogens Kjær, telefon: 4018 38 79,
Aase Christensen, telefon 24258954 @: aaselc@mail.dk.dk

Kapitlets 6 repræsentanter for organisationer og myndigheder

Viborg Kommune: Borgmester Ulrik Wilbek, telefon 87 87 80 00
Viborg Stift: Biskop Henrik Stubkjær, telefon 86 62 09 11
Vestre Landsret: Landsretspræsident Jens Røn, telefon 99 68 80 00
Asmild Menighedsråd: Menighedsrådsmedlem, Aase Christensen, telefon 24 25 89 54
Historisk Samfund: Steffen Jørgensen
Viborg Museum: Brian Wiborg