Velkommen til Bisp Gunners Gilde Viborg

Årsprogram

Årets arrangementer i 2024 kan nu findes her på hjemmesiden under Kommende Arrangementer.

Velkomstbrev for 2024, årets program og programmet for årets studietur udsendes i trykt form til alle medlemmer først i februar. Vi håber på et godt gildeår med stor tilslutning til vores arrangementer.

Kontingent for 2024 udgør uændret 125,00 kr. pr. medlem, som bedes indbetalt til Gildets konto i Danske Bank, Reg. Nr. 9570 konto nr. 13127271 via netbank, bankforbindelse eller via Mobile Pay til 15 59 47 senest 31. marts 2024.  Husk at anføre navn/navne.

Bemærk, at Bisp Gunners Borgergildes fortegnelse over behandling af personoplysninger samt vores privatlivspolitik er  på hjemmesiden under “Bisp Gunners Gilde”

Bisp Gunner

Cisterciensermunken Gunner kom som 70-årig fra Øm Kloster til Viborg, hvor han virkede som biskop fra 1222 – 1251. Ud over at være respekteret og afholdt i sit embede var han en af Kong Valdemar Sejrs betroede mænd. Han er bl.a. tillagt forordet til Jyske Lov: ”Med lov skal land bygges …” Der findes ingen portrætter af Bisp Gunner. Det problem har billedhuggeren Erik Heide løst med sin statue af bispen ved Asmild Kirke.

Læs mere på Bisp Gunner.

Bisp Gunners Gilde

Bisp Gunners Gilde blev stiftet 7. juni 2000. Det har hjemsted i Viborg med særlig tilknytning til området ved Asmild Kirke med statuen af Bisp Gunner samt området ved Gammel Torv (Domkirken). Inspireret af Bisp Gunners liv, virke og ceremonier er Gildets formål at

  • udbrede kendskabet til Viborg og byens historie,
  • skabe fællesskab mellem byens borgere,
  • få gæster til at føle sig velkomne i Viborg.

Aktiviteter

Bisp Gunners Gilde gennemfører i årets løb  en række arrangementer, der bekendtgøres i årsprogrammet. I maj/juni arrangeres en en-dags Studietur. Den 15. august (Vor Frue Dag) afholdes Borgergilde i og ved Asmild Kirke, og i efterårsferien arrangeres guidede ture i Bisp Gunners Fodspor. Forår og efterår arrangeres foredrag og virksomhedsbesøg.

Se årets program på Kommende arrangementer.

Borgergilde

Borgergildet viderefører Bisp Gunners årlige gæstebud for borgerskabet i Viborg. Det afholdes i og ved Asmild Kirke på Vor Frue Dag (15. august). Bl.a. udnævnes årets prior, en person, der i særlig grad har levet op til Bisp Gunners idealer. Gildets første prior, Piet van Deurs taler ved Borgergildet 15, august 2013.

Studietur

I Maj-juni gennemføres en en-dags studietur til en by, en egn eller en seværdighed af historisk, religiøs, kulturel og/eller naturmæssig interesse.

I 2023 gik turen til Vesterhavet (Jernkysten) med besøg ved Nees Kirke, Vedersø Præstegård, Thorsminde og i Thyborøn Sea War Museum og redningsstationen.

I 2022 var temaet “Gudenåen, fra udspring til udløb” med besøg ved bl.a. udspringet i Tinnet Krat, Den genfundne bro, Klosterkanalen, Skanderborg Bunkerne, Silkeborg Museum og Tvilum Kirke.

I 2021 gik turen NV om Limfjorden til Sjørring, Thisted, Østerild testcenter, Kirsten Kjærs Museum i Frøstrup og Aggersborg.

I 2020 blev studieturen aflyst på grund af Corona.

I 2019 gik turen til Varde via Brande, videre over Filsø til Blåvand og Tirpitz museet, Hjerting Kirke og Nymindegab.

I 2018 fulgte vi Hærvejen med besøg i bl.a Kongernes Jelling, Ravning Bro, Løjt Kirke og Christiansfeld.

I 2017 gik turen til Mors, med besøg ved Nykøbing Kirke, Øster Jølby Frimenighedskirke, Han Klit og Salgjerhøj samt landbrugsmuseet Skarregård.

2016: Salling med besøg i Vor Frue Kirke i Skive, på Salling Østergård, Jenle og Spøttrup Borgmuseum.

2015: Hobro og Mariager med bl.a. Fyrkat Vikingeborg, Mariager Klosterkirke og Hvidsten.

2014: Fæstningsbyen Fredericia

2013: Nationalpark Mols Bjerge.

2012: Nationalpark Thy, Vestervig og Lodbjerg kirker.

2011: Aarhus. Den gamle By, Moesgård Museum.

2010: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg.

2009: Nr. Vosborg, Thorsminde, Stadil, Ringkøbing.

2008: Vitskøl Kloster, Jetsmark Kirke, Børglum Kloster.

2007: Lille Vildmose, Aalborg, Ranum.

2006: Odense, Nyborg, Koldinghus, Jelling.

2005: Løgumkloster, Ribe, Hjerting.

2004: Øm Kloster, Ry, Skanderborg Slot.

Læs mere under Arrangementer.

På billedet ses Jeppe Aakjærs Jenle, som vi besøgte under Studieturen 2016.

Gildets ledelse

Gildet ledes af en bestyrelse, Generalkapitlet. Det består at syv medlemmer valgt ved Gildes årlige generalforsamling. De varetager gildets daglige ledelse. Hertil kommer seks særligt kommitterede, der repræsenterer myndigheder og organisationer i Viborg.  Ved generalforsamlingen 2017 havde Bisp Gunners Gilde 206 medlemmer.

Se mere om Generalkapitlets sammensætning og om gildets love på Bisp Gunners Gilde.

Særlige aktiviteter

Bisp Gunners Gilde fejrede sit 10 års jubilæum med forskellige tiltag i løbet af 2010.

Gildet stod bag opførelsen af friluftspillet “Med lov skal land bygges…”. Stykket er skrevet af Viborg-forfatteren Henning Pedersen, og det blev opført i forbindelse med Kirkedagene i foråret 2010. Samme år udgav Gildet bogen: Gunner – Bisp i Viborg 1222 – 1251.