Lørdag den 21. maj 2022 kl. 0800 – ca. 2100

Turen går fra Viborg direkte til Tinnet krat, hvor Gudenåen udspringer. Derfra følger vi i store træk Gudenåen hele vejen til Fladbro Kro lidt før Randers. Vi besøger en række seværdige attraktioner på vores vej og hører undervejs om de mange interessante steder, som vi passerer. Det betyder, at vi som sædvanligt har et program med både historisk, religiøst, kulturelt og naturmæssigt indhold.

Vejen fra Viborg til Tinnet Krat v. Tørring. Vi følger A-13 og dermed også dele af hærvejen. Vi har på en tidligere studietur fulgt hærvejen ned til Tinnet krat og udnytter muligheden for at repetere nogle af de oplysninger, vi fik dengang.

Tinnet Krat Ved Tinnet krat stiger vi af bussen og går det sidste lille stykke til Gudenåens udspring, hvor vi hører om stedet og udspringet.

Tinnet Krat til Hammer Mølle Fra Tinnet Krat kører vi den korte tur på to kilometer til Hammer Mølle og besøger møllen, der er en af de bedst bevarede møller i Gudenåens øvre løb.

Hammer Mølle til Klosterkanalen. Vi kører igennem Tørring og på vejen mod Klosterkanalen, der ligger ved Gudenåens udløb i Mossø passerer vi – og hører om – Borring Kirketomt, Åle Jernalderlandsby, Hedelund Dropzone fra nedkastningerne under 2. verdenskrig og Vissing Kloster.

Klosterkanalen Vi står af bussen og ser og hører om klosterkanalen og dens betydning. Der bliver rig lejlighed til at nyde den skønne natur i området.

Klosterkanalen til Skanderborg bunkerne Vi kører gennem den skønneste natur og ender ved de tyske bunkere i Skanderborg

Skanderborg Bunkerne Fra februar 1944 og frem til maj 1945 havde den tyske besættelsesmagt beslaglagt Skanderborg Dyrehave. Tyskerne brugte området som dansk hovedkvarter for Luftwaffe, og lod i løbet af perioden forskellige forsvarsanlæg opføre, ligesom de tilpassede eksisterende bygninger til deres formål. Vi ser dette interessante område og finder et godt sted at spise vores medbragte frokost.

Skanderborg til Silkeborg Museum Vi kører fra Skanderborg mod Silkeborg. Vi passerer og hører om Dover Kirke og om Rye og omegn.

På Silkeborg museum hører vi historien om Tollundmanden og får lejlighed til at se ham helt tæt på

Silkeborg til Fladbro Kro På vejen stopper vi kort ved Tvilum Kirke, og kører derfra mod Kongensbro og vest om Tange sø. Vi passerer Ulstrup Slot og hører om sprængningen af broerne ved Langå for at ende ved Fladbro Kro, hvor vi spiser aftensmad. Derfra går turen hjem til Viborg.

0800                            Afgang fra P-Pladsen ved Eksercerpladsen (Fotorama).
0800-0915                     Transport til Tinnet Krat med morgenkaffe og rundstykker i bussen.

0915-0945                    Gudenåens Udspring

0945-1000                     Vi kører til Hammer Mølle

1000-1100                     Besøg ved Hammer Mølle.

1100-1145                   Transport til Klosterkanalen
1145-1200                    Klosterkanalen

1200-1230                     Transport til Skanderborg Bunkerne

1230-1430                     Besøg og rundtur ved Skanderborg bunkerne og frokost

1430-1500                     Transport til Silkeborg

1500-1630                     Besøg ved Silkeborg Museum

1630-1800                     Transport til Fladbro Kro

1800-ca. 2000                                 Aftensmad

Ca. 2100                       Ankomst til P-Pladsen ved Eksercerpladsen.

Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet.

Pris: Den samlede pris for bus, entréer, morgenkaffe med rundstykke (i bussen), frokost (madpakke med en øl/vand), eftermiddagskaffe samt aftensmad er pr. medlem kr. 625,00. For ikke-medlemmer er prisen kr. 675,00. Drikkevarer i bussen og til middagen betales særskilt.

Tilmelding

Tilmelding senest fredag den 13. maj 2022. Der er plads til maksimalt 50 personer. Deltagerne optages i den rækkefølge, de tilmelder sig, og pladserne kan hurtigt blive fyldt op.

Tilmelding sker på Bisp Gunners Gildes Hjemmeside, www.bispgunner.dk eller ved at sende/aflevere tilmeldingsblanketten til

Bisp Gunners Gilde

C/O Henrik R. Dam

Hyrdebakken 9

8800 Viborg

Betaling

Betaling skal ske ved bankoverførsel til Bisp Gunners Gildes konto i Danske Bank, Reg. Nr. 9570 konto nr. 13127271 via netbank, bankforbindelse eller via Mobile Pay til 15 59 47.  Husk at anføre Studietur og navn.

Tilmelding er ikke endelig, før betaling er indgået.
Evt. afbud
Ved afbud inden tilmeldingsfristens udløb godtgøres det fulde beløb.
Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb, men inden onsdag den 1. september godtgøres den del af udgifterne, der vedrører den enkelte deltager såsom middag og individuelle entréer. Andel af fællesudgifter (bus, guides etc.) godtgøres ikke.
Ved afbud senere end 18. maj 2022 er der ingen godtgørelse.
Kan afbudspladsen overtages af en person på venteliste, godtgøres det fulde beløb uanset afbudstidspunkt.

Please enter the security code:
security code
Security Code:
Send