Besøg på Viborg Rådhus torsdag, 26. marts 2015 kl. 1930.
Mødested: Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg.

Program: Kommunaldirektør Lasse Jacobsen fortæller om visioner og planer for Viborg. Der er mange spændende ting på programmet, bl.a. Baneby, Sønæs og vejnet samt ikke mindst Apples’s storstillede projekt  i Foulum.

Et vigtigt punkt i Bisp Gunners Gildes formålsparagraf er at udbrede kendskabet til Viborg. Det kræver, at vi holder vort kendskab til Viborg ajour. Her er en enestående lejlighed til at få ny viden og afklaring på evt. spørgsmål. Viborg Kommune er vært ved en kop kaffe med kage i forbindelse med arrangementet.

Tilmelding på hjemmesiden eller til Visit Viborg senest mandag, 23. marts.

Please enter the security code:
security code
Security Code:
Send