Årets arrangementer i 2024 kan nu findes her på hjemmesiden under Kommende Arrangementer.

Velkomstbrev for 2024, årets program og programmet for årets studietur udsendes i trykt form til alle medlemmer først i februar. Vi håber på et godt gildeår med stor tilslutning til vores arrangementer.

Kontingent for 2024 udgør uændret 125,00 kr. pr. medlem, som bedes indbetalt til Gildets konto i Danske Bank, Reg. Nr. 9570 konto nr. 13127271 via netbank, bankforbindelse eller via Mobile Pay til 15 59 47 senest 31. marts 2024.  Husk at anføre navn/navne.

Bemærk, at Bisp Gunners Borgergildes fortegnelse over behandling af personoplysninger samt vores privatlivspolitik er  på hjemmesiden under “Bisp Gunners Gilde”