Årsprogrammet for 2023 kan nu findes her på hjemmesiden under Kommende Arrangementer.

Velkomstbrev for 2023, årets program og programmet for årets studietur er i trykt form på vej til alle medlemmer. Vi håber på et godt gildeår med stor tilslutning til vores arrangementer.

Kontingent for 2023 udgør uændret 125,00 kr. pr. medlem, som bedes indbetalt til Gildets konto i Danske Bank, Reg. Nr. 9570 konto nr. 13127271 via netbank, bankforbindelse eller via Mobile Pay til 15 59 47 senest 31. marts 2023.  Husk at anføre navn/navne.

Bemærk, at Bisp Gunners Borgergildes fortegnelse over behandling af personoplysninger samt vores privatlivspolitik er  på hjemmesiden under “Bisp Gunners Gilde”