En dag i Oktober 2019
Mødested: Vestre Landsret. Pris pr. deltager 50,00 kr., der betales ved mødet
Program:
Den danske retsplejelov fylder 100 år i 2019. I den anledning afholdes et foredrag om retsplejeloven og dens historie. Foredraget afholdes i samarbejde med Juridisk Forening. Nærmere oplysninger tilgår.