Den 2. Oktober 2019 kl. 1930
Mødested: Vestre Landsret. Pris pr. deltager 50,00 kr., der betales ved mødet
Program:
Den danske retsplejelov fylder 100 år i 2019.  Professor emeritus Gorm Toftegaard Nielsen vil fortælle om retsplejeloven og hvorfor 100-års jubilæet skal fejres. Gorm Toftegaard Nielsen har været professor i strafferet og straffeproces ved Aarhus Universitet. Han har, ofte i samarbejde med Vagn greve fra Københavns Universitet, skrevet megen betydningsfuld litteratur inden for strafferetten. Folketingets Retsudvalg og Justitsministeren har ofte bed Gorm Toftegaard Nielsen udtale sig om konsekvenserne af et lovforslag, inden det behandles i folketingssalen. Foredraget afholdes i samarbejde med Juridisk Forening. Tilmelding nedenfor.

Tilmeld