Lørdag den 8. juni 2024

Mødested: Eksercerpladsen i Viborg. Bussen kører kl. 0800.

Program: Årets tur går til Skjern ådalen, hvor der i 60erne og 90erne blev lavet store naturændringer. Fra Viborg kører vi mod Brande via Ilskov og Ikast. I Brande står vi af bussen og ser vi på gavlmalerierne. Herfra går turen langs Skjern å og de mange Skjern å kanaler fra 1870erne, hvor vi kører gennem Arnborg, Skarrild og Sønder Felding til Ånumgård, Her hører vi om Lundenæs og Lønborggård, de to herregårde, som lå på hver side af Skjern å, Vi kører forbi Lundenæs og videre til Laksens hus. Her hører vi om Skjern å laksen og spiser frokost. Derfra kører vi til Lønborg Kirke, hvor der er kalkmalerier og en fin udsigt over Skjern ådal. Vi fortsætter til Pumpestation Nord, hvor vi hører om åens historie med udretning af åen i 60erne og genetablering af det snoede å løb i 90erne. Derefter kører vi langs Ringkøbing Fjord til Ringkøbing, hvor vi får en kop kaffe og besøger oplevelsesparken Naturkraft. Turen afsluttes og kursen sættes direkte mod Viborg og som noget nyt spiser vi aftensmad i Viborg på Restaurant Flammen.

Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet.

Pris: Den samlede pris for bus, entréer, morgenkaffe med rundstykke (i bussen), frokost (madpakke med øl/vand) og eftermiddagskaffe er pr. medlem kr. 750,00 med aftenspisning og kr. 550,00 uden aftenspisning. For ikke-medlemmer er prisen kr. 800,00 og kr. 600,00 uden aftenspisning. Drikkevarer til middagen betales særskilt.

Tilmelding senest fredag den 31. maj 2024. Der er plads til maksimalt 50 personer. Deltagerne optages i den rækkefølge, de tilmelder sig, og pladserne kan hurtigt blive fyldt op.

Send