Tirsdag den 30. januar 2024 kl. 17.00-18.00

Mødested: Landemodesalen Bispegården, Domkirkestræde 1, 8800 Viborg

Program: Der indledes med gennemgang af program for 2024, herunder studieturen i juni og derefter et musikalsk indslag. Af praktiske hensyn afholdes arrangementet sammen med et møde i Generalkapitlet og har derfor kun en varighed af en time. Af hensyn til pladsforholdene i Bispegården, er vi desværre nød til at sætte et loft for deltagelse på 30 personer. Pladserne fordeles efter først til mølle princippet. Arrangementet er gratis og der bydes på et glas.

Tilmelding Via hjemmesiden www.bispgunner.dk eller evt, telefonisk til formanden eller sekretæren.

Send