Torsdag, 15. oktober 2020 kl. 1000 – 1400
I efterårsferien gennemføres en rundvisning i ”Bisp Gunners Fodspor”. Vi følger Gunner under en visitatstur og ser og hører om, hvordan Viborg så ud på Gunners tid. Turen er et tilbud til Gildets medlemmer og deres gæster, men udbydes også til besøgende grupper.
Program:
Se https://bispgunner.dk/200116-3-program-i-bisp-gunners-fodspor/