Torsdag den 11. April kl. 1800
Mødested: Parkeringspladsen ved Gedhusvagten på Flyvestation Karup, Herningvej (Rute 12). Pris pr. deltager: 50 kr., der betales i forbindelse med mødet.
Program
: Vi mødes på parkeringspladsen ved Flyvestation Karups Gedhusvagt og Flyvestation Karups museum. Herfra kører vi til foredragslokalet, hvor Oberst (pens.) Michael ”SES” Svejgaard vil holde et foredrag om den tyske etablering af Fliegerhorst Grove og udviklingen derefter til en af Midtjyllands største arbejdspladser: Flyvestation Karup. Efter foredraget aflægger vi besøg på Flyvestationens museum, hvor guider vil lede os igennem deres spændende udstilling om Flyvestationens historie. Tilmelding senest søndag, 7. april 2019.  Evt. telefonisk til formanden eller kassereren.

Please enter the security code:
security code
Security Code:
Send