Lørdag den 3. juni 2023

Mødested: Eksercerpladsen i Viborg. Bussen kører kl. 0800.

Årets tur går til Vestjylland og Jernkysten, som vesterhavskysten kaldes på grund af de mange strandinger. Fra Viborg kører vi mod Vedersø og på vejen stopper vi ved Nees Kirke. Herfra går turen til Vedersø Præstegård, hvor vi får mulighed for at orientere os om digterpræsten Kaj Munks alsidige liv og gå en tur i haven. Fra Vedersø præstegård sætter vi kursen mod Thorsminde og på vejen stopper vi ved mindesmærket for forliset af de engelske skibe HMS St George og HMS Defence, hvor 1391 søfolk omkom. I/ved Thorsminde spiser vi vores medbragte madpakke, hvorefter kursen sættes mod Thyborøn. I Thyborøn besøger vi Sea War Museum og mindeparken for slaget ved Jylland og får en kop kaffe. Turen til Thyborøn afsluttes med et besøg ved Thyborøn Redningsstation, hvor vi får en orientering om deres virke og ser deres materiel. Kursen sættes mod Sevel Kro, hvor vi spiser aftensmad, før turen går tilbage til Viborg.

Pris: Den samlede pris for bus, entréer, morgenkaffe med rundstykke (i bussen), frokost (madpakke med en øl/vand), eftermiddagskaffe samt aftensmad er pr. medlem kr. 825,00. Pris for ægtepar/samlevende er kr. 1450,00 pr. par. For ikke-medlemmer er prisen kr. 875,00. Drikkevarer til middagen betales særskilt.

Tilmelding senest fredag den 26. maj 2023. Der er plads til maksimalt 50 personer. Deltagerne optages i den rækkefølge, de tilmelder sig, og pladserne kan hurtigt blive fyldt op.

Send

Tirsdag den 15. august 2023 (Vor Frue Dag) kl. 1730.
Mødested: Asmild Kirke.

Spisning, underholdning og generalforsamling på Asmild Kloster Landbrugsskole.
Program:
Det endelige program udsendes til medlemmerne ca. 1. juli 2023.

Send

Torsdag den 19. oktober 2023 kl. 1900
Mødested: Odd Fellow Logen, Sankt Matthias Gade 16-18.
Pris pr. deltager 50,- kr., der kan betales ved mødet
Program: Vi får en rundvisning i Odd Fellow logens smukke bygning og en orientering om Odd Fellow logerne i Viborg. Ved kaffen får vi mulighed for at stille spørgsmål.

Send

Lørdag, 15. august 2020 (Vor Frue Dag) kl. 1730.
Mødested: Asmild Kirke. Spisning, underholdning og generalforsamling på Asmild Kloster Landbrugsskole.
Program:
Det endelige program er udsendt til medlemmerne medio. juli 2020.

Please enter the security code:
security code
Security Code:
Send

Torsdag, 15. oktober 2020 kl. 1000 – 1400
I efterårsferien gennemføres en rundvisning i ”Bisp Gunners Fodspor”. Vi følger Gunner under en visitatstur og ser og hører om, hvordan Viborg så ud på Gunners tid. Turen er et tilbud til Gildets medlemmer og deres gæster, men udbydes også til besøgende grupper.
Program:
Se https://bispgunner.dk/200116-3-program-i-bisp-gunners-fodspor/

Tirsdag, 13. Oktober 2020 kl. 1830
Mødested
: Hovedindgangen Viborg Domkirke. Pris pr. deltager 50,00 kr., der betales ved mødet enten kontant eller med mobile pay.
Program: Vi mødes foran hovedindgangen til Viborg Domkirke. Herfra vil Biskop Henrik Stubkjær og Nationalmuseet vise os Joakim Skovgaards fantastiske udsmykning og restaureringen af den. Som afslutning på rundvisningen får vi en kop kaffe og der vil være mulighed for at stille yderligere spørgsmål. Vi sørger for at holde afstand til hinanden og man kan også vælge at bruge medbragt mundbind.
Af hensyn til Corona er der maksimalt 45 pladser, der fordeles efter “først til mølle” princippet.

DER ER IKKE FLERE LEDIGE PLADSER TIL RUNDVISNINGEN.

Torsdag den 11. April kl. 1800
Mødested: Parkeringspladsen ved Gedhusvagten på Flyvestation Karup, Herningvej (Rute 12). Pris pr. deltager: 50 kr., der betales i forbindelse med mødet.
Program
: Vi mødes på parkeringspladsen ved Flyvestation Karups Gedhusvagt og Flyvestation Karups museum. Herfra kører vi til foredragslokalet, hvor Oberst (pens.) Michael ”SES” Svejgaard vil holde et foredrag om den tyske etablering af Fliegerhorst Grove og udviklingen derefter til en af Midtjyllands største arbejdspladser: Flyvestation Karup. Efter foredraget aflægger vi besøg på Flyvestationens museum, hvor guider vil lede os igennem deres spændende udstilling om Flyvestationens historie. Tilmelding senest søndag, 7. april 2019.  Evt. telefonisk til formanden eller kassereren.

Please enter the security code:
security code
Security Code:
Send

 

 

 

 

 

Onsdag, 7. marts 2018 kl. 1930

På grund af den store interesse er mødestedet  flyttet fra Bispegården til større lokaler i Vestre Landsret, Asmildklostervej 21, 8800 Viborg
Pris pr. deltager: 50 kr., der betales i forbindelse med mødet.
Program
:
Aftenens foredragsholder er Maria Hellebjerg, forfatter til bl.a. den anmelderroste historiske roman: ”Stormene – Kærlighed og magt i reformationens Danmark”. Med udgangspunkt i romanen vil Maria Helleberg fortælle om reformationens aktører og konsekvenser. Romanens gennemgående figur er Stygge Krumpen, den mægtige biskop i Børglum, der endte sine dage som lensmand på Asmild Kloster.

I pausen serveres kaffe/te med kage.

Hermed er der igen åbent for tilmelding til arrangementet. Alle, der har været henvist til venteliste, er nu optaget på deltagerlisten!

Please enter the security code:
security code
Security Code:
Send

 

Den 24  oktober 2018 kl. 1930.
Mødested: Kolonnaden på Viborg Katedralskole. Pris pr. deltager 50,00 kr., der betales under mødet.
Program:
Rektor Helge Markussen vil fortælle om skolen og dens virksomhed samt vise rundt i lokaliteterne, hvor der også bliver lejlighed til at se skolens fornemme kunstsamling.
Tilmelding via hjemmesiden www.bispgunner.dk  senest søndag, 21. oktober 2018.  Evt. telefonisk til formanden eller sekretæren.

Link til tilmelding

Please enter the security code:
security code
Security Code:
Send

BLIV MEDLEM

Alle kan blive medlem af Bisp Gunners Gilde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere på Bliv medlem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliv medlem nu