Mandag den 26. februar 2024 kl. 1900 – ca. 2100

Mødested: Viborg Stifts Folkeblad, Vesterbrogade 8, 8800 Viborg.

Pris: Arrangementet er gratis.

Program: Vi mødes ved Viborg Stifts Folkeblad, hvor chefredaktøren Lars Norup giver en rundvisning. Vi slutter af med kaffe, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til chefredaktøren.

Send

Lørdag den 8. juni 2024

Mødested: Eksercerpladsen i Viborg. Bussen kører kl. 0800.

Program: Årets tur går til Skjern ådalen, hvor der i 60erne og 90erne blev lavet store naturændringer. Fra Viborg kører vi mod Brande via Ilskov og Ikast. I Brande står vi af bussen og ser vi på gavlmalerierne. Herfra går turen langs Skjern å og de mange Skjern å kanaler fra 1870erne, hvor vi kører gennem Arnborg, Skarrild og Sønder Felding til Ånumgård, Her hører vi om Lundenæs og Lønborggård, de to herregårde, som lå på hver side af Skjern å, Vi kører forbi Lundenæs og videre til Laksens hus. Her hører vi om Skjern å laksen og spiser frokost. Derfra kører vi til Lønborg Kirke, hvor der er kalkmalerier og en fin udsigt over Skjern ådal. Vi fortsætter til Pumpestation Nord, hvor vi hører om åens historie med udretning af åen i 60erne og genetablering af det snoede å løb i 90erne. Derefter kører vi langs Ringkøbing Fjord til Ringkøbing, hvor vi får en kop kaffe og besøger oplevelsesparken Naturkraft. Turen afsluttes og kursen sættes direkte mod Viborg og som noget nyt spiser vi aftensmad i Viborg på Restaurant Flammen.

Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet.

Pris: Den samlede pris for bus, entréer, morgenkaffe med rundstykke (i bussen), frokost (madpakke med øl/vand) og eftermiddagskaffe er pr. medlem kr. 750,00 med aftenspisning og kr. 550,00 uden aftenspisning. For ikke-medlemmer er prisen kr. 800,00 og kr. 600,00 uden aftenspisning. Drikkevarer til middagen betales særskilt.

Tilmelding senest fredag den 31. maj 2024. Der er plads til maksimalt 50 personer. Deltagerne optages i den rækkefølge, de tilmelder sig, og pladserne kan hurtigt blive fyldt op.

Send

Torsdag den 15. august 2024 (Vor Frue Dag) kl. 1730

Mødested: Asmild kirke. Spisning, underholdning og generalforsamling på Asmild Kloster Landbrugsskole.

Program: Det endelige program udsendes til medlemmerne ca. 1. juli 2024

Send

Onsdag den 18. september 2024 kl. 1400 – ca. 1600

Mødested: Kongenshus Kro, Vestre Skivevej 142, 8800 Viborg.

Pris: Arrangementet er gratis, for I medbringer selv kaffe og kage.

Program: Vi mødes ved kroen og kører samlet til Udsigtstårnet og Mindedalen, hvor Christian Als viser rundt og fortæller om Mindedalen.

Send

Torsdag den 7. november 2024 kl. 1400 – ca. 1600

Mødested: Grønhøj Kro, Grønhøj, Skivevej 26, 7470 Karup J

Pris pr. deltager: 85,00 kr. der kan betales ved mødet.

Program: Vi får en rundvisning med fortælling om Kartoffeltyskerne og Alhedens historie. I kroens store hal er der bl.a. genopført en lade fra 1760, som stammer fra de tyske kolonister (kartoffeltyskerne) som bosatte sig på egnen. Efter rundvisningen serveres kaffe med kringle på kroen.

Tilmelding via hjemmesiden www.bispgunner.dk eller telefonisk til sekretæren.

Send

Vi må desværre aflyse besøg ved Odd Fellow torsdag den 19. oktober på grund af for få tilmeldinger.

 

Lørdag, 15. august 2020 (Vor Frue Dag) kl. 1730.
Mødested: Asmild Kirke. Spisning, underholdning og generalforsamling på Asmild Kloster Landbrugsskole.
Program:
Det endelige program er udsendt til medlemmerne medio. juli 2020.

Please enter the security code:
security code
Security Code:
Send

Torsdag, 15. oktober 2020 kl. 1000 – 1400
I efterårsferien gennemføres en rundvisning i ”Bisp Gunners Fodspor”. Vi følger Gunner under en visitatstur og ser og hører om, hvordan Viborg så ud på Gunners tid. Turen er et tilbud til Gildets medlemmer og deres gæster, men udbydes også til besøgende grupper.
Program:
Se https://bispgunner.dk/200116-3-program-i-bisp-gunners-fodspor/

Tirsdag, 13. Oktober 2020 kl. 1830
Mødested
: Hovedindgangen Viborg Domkirke. Pris pr. deltager 50,00 kr., der betales ved mødet enten kontant eller med mobile pay.
Program: Vi mødes foran hovedindgangen til Viborg Domkirke. Herfra vil Biskop Henrik Stubkjær og Nationalmuseet vise os Joakim Skovgaards fantastiske udsmykning og restaureringen af den. Som afslutning på rundvisningen får vi en kop kaffe og der vil være mulighed for at stille yderligere spørgsmål. Vi sørger for at holde afstand til hinanden og man kan også vælge at bruge medbragt mundbind.
Af hensyn til Corona er der maksimalt 45 pladser, der fordeles efter “først til mølle” princippet.

DER ER IKKE FLERE LEDIGE PLADSER TIL RUNDVISNINGEN.

Torsdag den 11. April kl. 1800
Mødested: Parkeringspladsen ved Gedhusvagten på Flyvestation Karup, Herningvej (Rute 12). Pris pr. deltager: 50 kr., der betales i forbindelse med mødet.
Program
: Vi mødes på parkeringspladsen ved Flyvestation Karups Gedhusvagt og Flyvestation Karups museum. Herfra kører vi til foredragslokalet, hvor Oberst (pens.) Michael ”SES” Svejgaard vil holde et foredrag om den tyske etablering af Fliegerhorst Grove og udviklingen derefter til en af Midtjyllands største arbejdspladser: Flyvestation Karup. Efter foredraget aflægger vi besøg på Flyvestationens museum, hvor guider vil lede os igennem deres spændende udstilling om Flyvestationens historie. Tilmelding senest søndag, 7. april 2019.  Evt. telefonisk til formanden eller kassereren.

Please enter the security code:
security code
Security Code:
Send