Borgergilde og Generalforsamling
fredag, 15. august 2014 (Vor Frue Dag) i og ved Asmild Kirke

Vi indledte som sædvanligt Borgergildet med  en højtidelighed i Asmild Kirke, der blev  forestået af biskop Karsten Nissen og organist Maja Simonsen. Karsten Nissen, der var medstifter af Bisp Gunners Gilde i 2000, fratrådte med  udgangen af september 2014 sit embede som biskop i Viborg Stift, og udtrådte samtidigt af Bisp Gunners Gildes Generalkapitel efter 14 år i Gildets tjeneste. Temaet for  Karsten Nissens afskedstale var Bisp Gunners Gilde i spændingen mellem fortid, nutid og fremtid. Med udgangspunkt den fælles latinske oprindelse af ordene forræder (traitor) og tradition, formanede han os til at være tro mod gildets traditioner, men uden at forråde dem ved stædig fastholdelse af normer og former, som tiden er løbet fra.

Gildet fortsatte i teltet på kirkepladsen med middelaldermenu bestående af bålstegt lam med karrykål, salat og bondebrød, hvortil der kunne købes  mjød, vin, øl og vand.

Som ny prior af Bisp Gunners Gilde udnævntes forfatteren Henning Pedersen, der med sit omfattende og vidt anerkendte forfatterskab af historiske bøger og skuespil har  ydet et fornemt bidrag til Bisp Gunners Gildes første formål: At udbrede kendskabet til Viborg og byens historie. Henning Pedersen takkede for udnævnelsen og fortalte om sit liv og sin forfattergerning.

Underholdningen stod Los Marimbas,  vort festlige, lokale FDF-orkester af unge mennesker, for. Det høstede de et stort og velfortjent bifald for. Vi bidrog naturligvis også selv til underholdningen med udvalgte sange velvilligt akkompagneret af Maja Simonsen.

Den afsluttende generalforsamling førte til genvalg af bestyrelsen og en forøgelse af medlemskontingentet fra 10o til 125 kr. årligt pr. medlem.