Borgergilde i og nær Asmild Kirke
Søndag, 15. august 2021 (Vor Frue Dag) kl. 1730.
Mødested: Asmild Kirke.

Spisning, underholdning og generalforsamling på Asmild Kloster Landbrugsskole.
Program:

Kl. 1730: Vi mødes i Asmild kirke til en kort andagt. Herefter følger årets Bisp Gunner tale, der i år holdes af Formand for Historisk Samfund, Erik Jørgensen. Udnævnelsen af årets prior afslutter højtideligheden i kirken. Hvis vejret tillader det, gør vi holdt ved Bisp Gunner Statuen og drikker en skål med bispen og vor nye prior. Herefter fortsætter Borgergildet på Asmild Kloster Landbrugsskole.

Kl. 1900: Velkomst og spisning.  Menuen leveres i år fra landbrugsskolens køkken. Vin, øl og vand kan som sædvanligt købes mod kontant betaling eller ved brug af mobile pay.

Underholdningen er igen i år lagt i hænderne på Engelbrecht Band fra Viborg, der vil underholde med et bredt repertoire og som desuden har lovet at akkompagnere vore fællessange.

Generalforsamling med dagsorden i henhold til lovene. På valg til bestyrelsen er Henrik Røboe Dam, Mogens Kjær og Sven Plougheld, der alle genopstiller. På valg er herudover er suppleanterne Jens Martin Nielsen, der gerne modtager genvalg, og Jørgen Justesen, der ikke genopstiller.

Vi ser frem til en god aften, hvor vi som sædvanligt adskiller de forskellige programpunkter med fællessang og hyggesnak. Vi forventer at slutte cirka kl. 2200.

Prisen for deltagelse i Borgergildet er for medlemmer kr. 225,- , for ikke-medlemmer kr. 275,-. Tilmelding skal ske på Bisp Gunners Gildes hjemmeside, eller på email info@bispgunner.dk med oplysning om navn, adresse, telefonnummer og e-mail, eller på telefon 2551 1804 (formanden). Betaling skal ske ved bankoverførsel til Gildets konto i Danske Bank reg. nr. 9570, konto nr. 13127271 eller via mobile pay til 155947. Husk at anføre ”Borgergilde” og navn både ved bankoverførsel og ved brug af mobile pay.. Tilmelding er ikke gyldig, før betaling er indgået. Tilmeldingsfrist er 10. august af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af Borgergildet.


Please enter the security code:
security code
Security Code:
Send