Mandag den 15. august 2022 (Vor Frue Dag) kl. 1730.
Mødested: Asmild Kirke.


Program:

Kl. 1730: Vi mødes i Asmild kirke til en kort andagt. Herefter følger årets Bisp Gunner tale, der i år holdes af direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm. Udnævnelsen af årets prior afslutter højtideligheden i kirken. Hvis vejret tillader det, gør vi holdt ved Bisp Gunner Statuen og drikker en skål med bispen og vor nye prior. Herefter fortsætter Borgergildet på Asmild Kloster Landbrugsskole.

Kl. 1900: Velkomst og spisning.  Menuen leveres i år fra landbrugsskolens køkken. Vin, øl og vand kan som sædvanligt købes mod kontant betaling eller ved brug af mobile pay.

Underholdningen i år er et indslag med sangerinden Anne-Mette Sohn Jensen.

Generalforsamling med dagsorden i henhold til lovene. På valg til bestyrelsen er Michael Stokholm Sørensen, Bjarne Sloth Jensen og Aase Christensen, der alle genopstiller samt Ejvind Nørby, der ønsker at udtræde som fuldt medlem af bestyrelsen. Sven Plougheld er ikke på valg i år, men ønsker at udtræde af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager.  På valg er herudover er suppleant Hans Jørgen Lysholm, der genopstiller og Jens Martin Nielsen, der ikke genopstiller.

Vi ser frem til en god aften, hvor vi som sædvanligt adskiller de forskellige programpunkter med fællessang og hyggesnak. Vi forventer at slutte cirka kl. 2200.

Prisen for deltagelse i Borgergildet er kr. 275,-  for medlemmer og kr. 300,- for ikke-medlemmer Tilmelding skal ske på Bisp Gunners Gildes hjemmeside, eller på e-mail info@bispgunner.dk med oplysning om navn, adresse, telefonnummer og e-mail, eller på telefon 2551 1804 (formanden). Betaling kan ske ved bankoverførsel til Gildets konto i Danske Bank, reg. nr. 9570, konto nr. 13127271 eller via mobile pay til 155947. Husk at anføre ”Borgergilde” og navn både ved bankoverførsel og ved brug af mobile pay. Tilmelding er ikke gyldig, før betaling er indgået. Tilmeldingsfrist er 10. august af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af Borgergildet.

Please enter the security code:
security code
Security Code:
Send