Asmild Kirke

Borgergilde 2016

Årets Borgergilde afholdes i og ved Asmild Kirke mandag, 15. august 2016 (Vor Frue Dag) kl. 1830.

Vi indleder med en højtidelighed i Asmild Kirke forestået af sognepræst Per Bucholdt og organist Katrine Justesen. Landsdommer Stig Glent-Madsen holder årets Bisp Gunner tale over emnet: Retfærdighed – fra Bisp Gunner til Vestre Landsret.

I teltet er der først spisning af middelaldermenu efterfulgt af Priorudnævnelse. Aftenens underholdning står vi selv for.  Vi runder Aakjær-året af med et sangprogram under ledelse af organist Maja Simonsen. Aftenen slutter med Generalforsamling. For et mere detaljeret program se her.

Pris for deltagelse i Borgergildet er 200 kr. for medlemmer og 250 kr. for ikke medlemmer.
Tilmeldingsfristen er udløbet.

Ring evt. 23714659 (formanden) for at høre, om der endnu er pladser.