Borgergilde i og ved Asmild Kirke Lørdag, 15. august 2015 (Vor Frue Dag) Mødested: Asmild Kirke kl. 1830.

Program:

Kl. 1830: Højtidelighed i Asmild Kirke forestået af biskop Henrik Stubkjær og organist Maja Simonsen. Henrik Stubkjær indtrådte i Bisp Gunners Gildes Generalkapitel i forbindelse med sin udnævnelse til biskop i Viborg Stift. Emnet for Henrik Stubkjærs tale vil være: ”Fra abbed til biskop – fra tradition til fornyelse”

Vi går til teltet på kirkepladsen. Billetter forevises ved indgangen.

Kl. 1915: Velkomst og spisning. Traditionen tro middelalder-menu bestående af bålstegt lam med karrykål, salat og bondebrød. Mjød, vin, øl og vand kan købes. Udnævnelse af ny Prior af Bisp Gunners Gilde.

Underholdningen står vi selv for. De seneste par år har vi ladet os underholde. I år er det os, der synger. Organist ved Asmild Kirke, Maja Simonsen har sammensat et program af gamle og nye sange.

Generalforsamling med dagsorden i henhold til lovene. På valg til bestyrelsen er Per Bucholdt, Jørgen Høybye og Peder Nybo. Peder Nybo ønsker ikke genvalg.

Vi ser frem til en god aften, hvor vi som sædvanligt adskiller de forskellige programpunkter med fællessang og hyggesnak. Vi forventer at slutte aftenen kl. ca. 2230.

Prisen for deltagelse i Borgergildet er for medlemmer 200 kr., og for ikke-medlemmer 250 kr.

Adgangsbilletter købes elektronisk via Visits Viborgs oplevelsesportal, hvor bestilling og betaling gennemføres. Herefter modtager man sin billet pr. e-mail.

Tilmeld og køb billet her

Medlemmer, der ikke bruger internet, kan købe billet ved henvendelse til Viborg Turistbureau, Skottenborg  12-14, 8800 Viborg. Der er et billetgebyr på 5 kr. pr. bestilling uanset om billetter købes på net eller ved henvendelse.

Billetsalget slutter tirsdag, 11. august af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af Borgergildet.