Besøg ved Viborg Gymnasium og HF

Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 1900
Mødested: Viborg Gymnasium og HF, Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg. Pris pr. deltager 50,- kr., der kan betales ved mødet
Program: Viborg Gymnasium og HF flyttede i 1974 ind i et helt nye bygninger tegnet af tegnestuen Friis og Moltke. Byggeriet er ganske særegent og er præget af rå beton og kraftige limtræskonstruktioner og det indre af store åbne arealer. Vi får en orientering om gymnasiets virksomhed og aktiviteter samt en rundvisning, hvor der er lejlighed til at se gymnasiets fine kunstsamling. Ved kaffen får vi mulighed for at stille spørgsmål.

Please enter the security code:
security code
Security Code:
Send