Torsdag den 20. april 2023 kl. 1900

Mødested: Foran den kommende museumsbygning, Gråbrødre Kirkestræde 3.

Pris pr. deltager kr. 50,- der kan betales ved mødet.

Program: Museumschef Brian Wiborg tager imod os, viser rundt i bygningen og fortæller om planerne for Viborgs nye museum og om hvorledes historien fremover vil blive formidlet på en helt ny måde. Af praktiske hensyn i bygningen er vi desværre nødt til at sætte et loft for deltagelse på 30 deltagere. Pladserne fordeles efter først til mølle princippet. Efter rundvisningen får vi en kop kaffe.

Send

Lørdag den 3. juni 2023

Mødested: Eksercerpladsen i Viborg. Bussen kører kl. 0800.

Årets tur går til Vestjylland og Jernkysten, som vesterhavskysten kaldes på grund af de mange strandinger. Fra Viborg kører vi mod Vedersø og på vejen stopper vi ved Nees Kirke. Herfra går turen til Vedersø Præstegård, hvor vi får mulighed for at orientere os om digterpræsten Kaj Munks alsidige liv og gå en tur i haven. Fra Vedersø præstegård sætter vi kursen mod Thorsminde og på vejen stopper vi ved mindesmærket for forliset af de engelske skibe HMS St George og HMS Defence, hvor 1391 søfolk omkom. I/ved Thorsminde spiser vi vores medbragte madpakke, hvorefter kursen sættes mod Thyborøn. I Thyborøn besøger vi Sea War Museum og mindeparken for slaget ved Jylland og får en kop kaffe. Turen til Thyborøn afsluttes med et besøg ved Thyborøn Redningsstation, hvor vi får en orientering om deres virke og ser deres materiel. Kursen sættes mod Sevel Kro, hvor vi spiser aftensmad, før turen går tilbage til Viborg.

Pris: Den samlede pris for bus, entréer, morgenkaffe med rundstykke (i bussen), frokost (madpakke med en øl/vand), eftermiddagskaffe samt aftensmad er pr. medlem kr. 825,00. Pris for ægtepar/samlevende er kr. 1450,00 pr. par. For ikke-medlemmer er prisen kr. 875,00. Drikkevarer til middagen betales særskilt.

Tilmelding senest fredag den 26. maj 2023. Der er plads til maksimalt 50 personer. Deltagerne optages i den rækkefølge, de tilmelder sig, og pladserne kan hurtigt blive fyldt op.

Send

Tirsdag den 15. august 2023 (Vor Frue Dag) kl. 1730.
Mødested: Asmild Kirke.

Spisning, underholdning og generalforsamling på Asmild Kloster Landbrugsskole.
Program:
Det endelige program udsendes til medlemmerne ca. 1. juli 2023.

Send

Vi må desværre aflyse besøg ved Odd Fellow torsdag den 19. oktober på grund af for få tilmeldinger.

 

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 1930
Mødested: Margrethegården. Pris pr. deltager kr. 100,- der kan betales ved mødet.
Program: Lars Novrup Fredriksen er forfatter til bogen ”Priorinden”. Bogen foregår i tiden lige efter mordet på Kong Erik Klipping i Finderup Lade i 1286, og således kort tid efter Bisp Gunners død i 1251. Nonneklosteret Stubber Kloster er beliggende i hedeområdet ved Flyndersø mellem Skive, Holstebro og Viborg. Det var her den unge priorinde på Stubber Kloster residerede, hun har vigtige oplysninger om kongemordet. Og gennem den magtfulde position som priorinde og via sit slægtskab med Hviderne, som er på oprørernes side anført af Marsk Stig, har hun svært ved at holde sit kloster upartisk i borgerkrigen. Mere skal der ikke afsløres her om bogen.
Lars Novrup Fredriksen fortæller om bogen og dens tilblivelse.

Please enter the security code:
security code
Security Code:
Send

Lørdag den 21. maj 2022 kl. 0800 – ca. 2100

Turen går fra Viborg direkte til Tinnet krat, hvor Gudenåen udspringer. Derfra følger vi i store træk Gudenåen hele vejen til Fladbro Kro lidt før Randers. Vi besøger en række seværdige attraktioner på vores vej og hører undervejs om de mange interessante steder, som vi passerer. Det betyder, at vi som sædvanligt har et program med både historisk, religiøst, kulturelt og naturmæssigt indhold.

Vejen fra Viborg til Tinnet Krat v. Tørring. Vi følger A-13 og dermed også dele af hærvejen. Vi har på en tidligere studietur fulgt hærvejen ned til Tinnet krat og udnytter muligheden for at repetere nogle af de oplysninger, vi fik dengang.

Tinnet Krat Ved Tinnet krat stiger vi af bussen og går det sidste lille stykke til Gudenåens udspring, hvor vi hører om stedet og udspringet.

Tinnet Krat til Hammer Mølle Fra Tinnet Krat kører vi den korte tur på to kilometer til Hammer Mølle og besøger møllen, der er en af de bedst bevarede møller i Gudenåens øvre løb.

Hammer Mølle til Klosterkanalen. Vi kører igennem Tørring og på vejen mod Klosterkanalen, der ligger ved Gudenåens udløb i Mossø passerer vi – og hører om – Borring Kirketomt, Åle Jernalderlandsby, Hedelund Dropzone fra nedkastningerne under 2. verdenskrig og Vissing Kloster.

Klosterkanalen Vi står af bussen og ser og hører om klosterkanalen og dens betydning. Der bliver rig lejlighed til at nyde den skønne natur i området.

Klosterkanalen til Skanderborg bunkerne Vi kører gennem den skønneste natur og ender ved de tyske bunkere i Skanderborg

Skanderborg Bunkerne Fra februar 1944 og frem til maj 1945 havde den tyske besættelsesmagt beslaglagt Skanderborg Dyrehave. Tyskerne brugte området som dansk hovedkvarter for Luftwaffe, og lod i løbet af perioden forskellige forsvarsanlæg opføre, ligesom de tilpassede eksisterende bygninger til deres formål. Vi ser dette interessante område og finder et godt sted at spise vores medbragte frokost.

Skanderborg til Silkeborg Museum Vi kører fra Skanderborg mod Silkeborg. Vi passerer og hører om Dover Kirke og om Rye og omegn.

På Silkeborg museum hører vi historien om Tollundmanden og får lejlighed til at se ham helt tæt på

Silkeborg til Fladbro Kro På vejen stopper vi kort ved Tvilum Kirke, og kører derfra mod Kongensbro og vest om Tange sø. Vi passerer Ulstrup Slot og hører om sprængningen af broerne ved Langå for at ende ved Fladbro Kro, hvor vi spiser aftensmad. Derfra går turen hjem til Viborg.

0800                            Afgang fra P-Pladsen ved Eksercerpladsen (Fotorama).
0800-0915                     Transport til Tinnet Krat med morgenkaffe og rundstykker i bussen.

0915-0945                    Gudenåens Udspring

0945-1000                     Vi kører til Hammer Mølle

1000-1100                     Besøg ved Hammer Mølle.

1100-1145                   Transport til Klosterkanalen
1145-1200                    Klosterkanalen

1200-1230                     Transport til Skanderborg Bunkerne

1230-1430                     Besøg og rundtur ved Skanderborg bunkerne og frokost

1430-1500                     Transport til Silkeborg

1500-1630                     Besøg ved Silkeborg Museum

1630-1800                     Transport til Fladbro Kro

1800-ca. 2000                                 Aftensmad

Ca. 2100                       Ankomst til P-Pladsen ved Eksercerpladsen.

Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet.

Pris: Den samlede pris for bus, entréer, morgenkaffe med rundstykke (i bussen), frokost (madpakke med en øl/vand), eftermiddagskaffe samt aftensmad er pr. medlem kr. 625,00. For ikke-medlemmer er prisen kr. 675,00. Drikkevarer i bussen og til middagen betales særskilt.

Tilmelding

Tilmelding senest fredag den 13. maj 2022. Der er plads til maksimalt 50 personer. Deltagerne optages i den rækkefølge, de tilmelder sig, og pladserne kan hurtigt blive fyldt op.

Tilmelding sker på Bisp Gunners Gildes Hjemmeside, www.bispgunner.dk eller ved at sende/aflevere tilmeldingsblanketten til

Bisp Gunners Gilde

C/O Henrik R. Dam

Hyrdebakken 9

8800 Viborg

Betaling

Betaling skal ske ved bankoverførsel til Bisp Gunners Gildes konto i Danske Bank, Reg. Nr. 9570 konto nr. 13127271 via netbank, bankforbindelse eller via Mobile Pay til 15 59 47.  Husk at anføre Studietur og navn.

Tilmelding er ikke endelig, før betaling er indgået.
Evt. afbud
Ved afbud inden tilmeldingsfristens udløb godtgøres det fulde beløb.
Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb, men inden onsdag den 1. september godtgøres den del af udgifterne, der vedrører den enkelte deltager såsom middag og individuelle entréer. Andel af fællesudgifter (bus, guides etc.) godtgøres ikke.
Ved afbud senere end 18. maj 2022 er der ingen godtgørelse.
Kan afbudspladsen overtages af en person på venteliste, godtgøres det fulde beløb uanset afbudstidspunkt.

Please enter the security code:
security code
Security Code:
Send

Mandag den 15. august 2022 (Vor Frue Dag) kl. 1730.
Mødested: Asmild Kirke.


Program:

Kl. 1730: Vi mødes i Asmild kirke til en kort andagt. Herefter følger årets Bisp Gunner tale, der i år holdes af direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm. Udnævnelsen af årets prior afslutter højtideligheden i kirken. Hvis vejret tillader det, gør vi holdt ved Bisp Gunner Statuen og drikker en skål med bispen og vor nye prior. Herefter fortsætter Borgergildet på Asmild Kloster Landbrugsskole.

Kl. 1900: Velkomst og spisning.  Menuen leveres i år fra landbrugsskolens køkken. Vin, øl og vand kan som sædvanligt købes mod kontant betaling eller ved brug af mobile pay.

Underholdningen i år er et indslag med sangerinden Anne-Mette Sohn Jensen.

Generalforsamling med dagsorden i henhold til lovene. På valg til bestyrelsen er Michael Stokholm Sørensen, Bjarne Sloth Jensen og Aase Christensen, der alle genopstiller samt Ejvind Nørby, der ønsker at udtræde som fuldt medlem af bestyrelsen. Sven Plougheld er ikke på valg i år, men ønsker at udtræde af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager.  På valg er herudover er suppleant Hans Jørgen Lysholm, der genopstiller og Jens Martin Nielsen, der ikke genopstiller.

Vi ser frem til en god aften, hvor vi som sædvanligt adskiller de forskellige programpunkter med fællessang og hyggesnak. Vi forventer at slutte cirka kl. 2200.

Prisen for deltagelse i Borgergildet er kr. 275,-  for medlemmer og kr. 300,- for ikke-medlemmer Tilmelding skal ske på Bisp Gunners Gildes hjemmeside, eller på e-mail info@bispgunner.dk med oplysning om navn, adresse, telefonnummer og e-mail, eller på telefon 2551 1804 (formanden). Betaling kan ske ved bankoverførsel til Gildets konto i Danske Bank, reg. nr. 9570, konto nr. 13127271 eller via mobile pay til 155947. Husk at anføre ”Borgergilde” og navn både ved bankoverførsel og ved brug af mobile pay. Tilmelding er ikke gyldig, før betaling er indgået. Tilmeldingsfrist er 10. august af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af Borgergildet.

Please enter the security code:
security code
Security Code:
Send

Besøg ved Viborg Gymnasium og HF

Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 1900
Mødested: Viborg Gymnasium og HF, Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg. Pris pr. deltager 50,- kr., der kan betales ved mødet
Program: Viborg Gymnasium og HF flyttede i 1974 ind i et helt nye bygninger tegnet af tegnestuen Friis og Moltke. Byggeriet er ganske særegent og er præget af rå beton og kraftige limtræskonstruktioner og det indre af store åbne arealer. Vi får en orientering om gymnasiets virksomhed og aktiviteter samt en rundvisning, hvor der er lejlighed til at se gymnasiets fine kunstsamling. Ved kaffen får vi mulighed for at stille spørgsmål.

Please enter the security code:
security code
Security Code:
Send

Borgergilde i og nær Asmild Kirke
Søndag, 15. august 2021 (Vor Frue Dag) kl. 1730.
Mødested: Asmild Kirke.

Spisning, underholdning og generalforsamling på Asmild Kloster Landbrugsskole.
Program:

Kl. 1730: Vi mødes i Asmild kirke til en kort andagt. Herefter følger årets Bisp Gunner tale, der i år holdes af Formand for Historisk Samfund, Erik Jørgensen. Udnævnelsen af årets prior afslutter højtideligheden i kirken. Hvis vejret tillader det, gør vi holdt ved Bisp Gunner Statuen og drikker en skål med bispen og vor nye prior. Herefter fortsætter Borgergildet på Asmild Kloster Landbrugsskole.

Kl. 1900: Velkomst og spisning.  Menuen leveres i år fra landbrugsskolens køkken. Vin, øl og vand kan som sædvanligt købes mod kontant betaling eller ved brug af mobile pay.

Underholdningen er igen i år lagt i hænderne på Engelbrecht Band fra Viborg, der vil underholde med et bredt repertoire og som desuden har lovet at akkompagnere vore fællessange.

Generalforsamling med dagsorden i henhold til lovene. På valg til bestyrelsen er Henrik Røboe Dam, Mogens Kjær og Sven Plougheld, der alle genopstiller. På valg er herudover er suppleanterne Jens Martin Nielsen, der gerne modtager genvalg, og Jørgen Justesen, der ikke genopstiller.

Vi ser frem til en god aften, hvor vi som sædvanligt adskiller de forskellige programpunkter med fællessang og hyggesnak. Vi forventer at slutte cirka kl. 2200.

Prisen for deltagelse i Borgergildet er for medlemmer kr. 225,- , for ikke-medlemmer kr. 275,-. Tilmelding skal ske på Bisp Gunners Gildes hjemmeside, eller på email info@bispgunner.dk med oplysning om navn, adresse, telefonnummer og e-mail, eller på telefon 2551 1804 (formanden). Betaling skal ske ved bankoverførsel til Gildets konto i Danske Bank reg. nr. 9570, konto nr. 13127271 eller via mobile pay til 155947. Husk at anføre ”Borgergilde” og navn både ved bankoverførsel og ved brug af mobile pay.. Tilmelding er ikke gyldig, før betaling er indgået. Tilmeldingsfrist er 10. august af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af Borgergildet.


Please enter the security code:
security code
Security Code:
Send

Studietur til Thisted, Østerild og Aggersborg.
Lørdag, 4. september 2021
Turen går til Thy, men med et andet fokus end sidste gang vi var på de kanter. Vi følger Limfjorden og besøger bl.a. Sjørring, hvor vi skal se resterne af en tidlig middelalderlig bebyggelse og borg samt kirken. Herfra kører vi til Thisted og passerer undervejs Langhøjen og hører om fortidsmindet og de sagn, der er knyttet til den. Så bliver der byvandring og fortælling om Thisted og vi ender på Thisted museum, hvor vi spiser vores medbragte frokost. Fra Thisted kører vi til Østerild Testcenter, hvor vi får en guidet rundtur og kommer helt tæt på nogle af verdens største vindmøller. Kaffen indtages ved Kirsten Kjærs museum, hvor der også vil blive lejlighed til at se udstillingen. Herfra går turen til Aggersborg, hvor vi laver et kort stop ved Danmarks største vikingeborg og nyder udsigten over Aggersund. Aftensmaden spiser vi på Hvalpsund Færgekro og derfra går turen hjem til Viborg.

Pris: Den samlede pris for bus, entréer, morgenkaffe med rundstykke (i bussen), frokost (madpakke med en øl/vand), eftermiddagskaffe samt aftensmad er pr. medlem kr. 625,00. For ikke-medlemmer er prisen kr. 675,00. Drikkevarer i bussen og til middagen betales særskilt.

Tilmelding senest fredag den 27 august 2021. Der er plads til maksimalt 50 personer. Deltagerne optages i den rækkefølge, de tilmelder sig, og pladserne kan hurtigt blive fyldt op.

Betaling skal ske ved bankoverførsel til Bisp Gunners Gildes konto i Danske Bank, Reg. Nr. 9570 konto nr. 13127271 via netbank, bankforbindelse eller via Mobile Pay til 15 59 47.  Husk at anføre Studietur og navn.

Tilmelding er ikke endelig, før betaling er indgået.

For flere detaljer se her:  https://bispgunner.dk/210122-4-program-for-studietur/

Please enter the security code:
security code
Security Code:
Send