BLIV MEDLEM

Alle kan blive medlem af Bisp Gunners Gilde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere på Bliv medlem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliv medlem nu

Borgergilde og Generalforsamling
fredag, 15. august 2014 (Vor Frue Dag) i og ved Asmild Kirke

Vi indledte som sædvanligt Borgergildet med  en højtidelighed i Asmild Kirke, der blev  forestået af biskop Karsten Nissen og organist Maja Simonsen. Karsten Nissen, der var medstifter af Bisp Gunners Gilde i 2000, fratrådte med  udgangen af september 2014 sit embede som biskop i Viborg Stift, og udtrådte samtidigt af Bisp Gunners Gildes Generalkapitel efter 14 år i Gildets tjeneste. Temaet for  Karsten Nissens afskedstale var Bisp Gunners Gilde i spændingen mellem fortid, nutid og fremtid. Med udgangspunkt den fælles latinske oprindelse af ordene forræder (traitor) og tradition, formanede han os til at være tro mod gildets traditioner, men uden at forråde dem ved stædig fastholdelse af normer og former, som tiden er løbet fra.

Gildet fortsatte i teltet på kirkepladsen med middelaldermenu bestående af bålstegt lam med karrykål, salat og bondebrød, hvortil der kunne købes  mjød, vin, øl og vand.

Som ny prior af Bisp Gunners Gilde udnævntes forfatteren Henning Pedersen, der med sit omfattende og vidt anerkendte forfatterskab af historiske bøger og skuespil har  ydet et fornemt bidrag til Bisp Gunners Gildes første formål: At udbrede kendskabet til Viborg og byens historie. Henning Pedersen takkede for udnævnelsen og fortalte om sit liv og sin forfattergerning.

Underholdningen stod Los Marimbas,  vort festlige, lokale FDF-orkester af unge mennesker, for. Det høstede de et stort og velfortjent bifald for. Vi bidrog naturligvis også selv til underholdningen med udvalgte sange velvilligt akkompagneret af Maja Simonsen.

Den afsluttende generalforsamling førte til genvalg af bestyrelsen og en forøgelse af medlemskontingentet fra 10o til 125 kr. årligt pr. medlem.

 

 

Vestre Landsret

Vestre Landsret

Torsdag, 23. oktober 2014 kl. 1930 slutter vi Gildeåret med et møde i den nye landsretsbygning på Asmild-klostervej 21, 8800 Viborg.

Vi modtages ved hovedindgangen af aftenens vært, lands-dommer Eva Staal, der tillige er landsrettens repræsentant i Bisp Gunners Generalkapitel. Sammen med sektionsleder Dorte Rind vil Eva vise rundt i den nye landsretsbygning og fortælle om arbejdet i retten såvel som den nye kunst, der også er er en del af nybyggeriet.

Efter rundvisningen samles vi til spørge- og diskussionsperiode, hvor Gildet var vært ved et glas mousserende vin med kransekage, så vi kan fejre nyskabelsen på behørig vis.

Pris pr. deltager er kr. 50,00, der betales til kassereren ved indgangen. Tilmelding på Hjemmesiden eller til Visit Viborg senest 20. oktober 2014.


Cisterciensermunken Gunner kom som 70-årig fra Øm Kloster til Viborg, hvor han virkede som biskop fra 1222 – 1251. Ud over at være respekteret og afholdt i sit embede var han en af Kong Valdemar Sejrs betroede mænd. Han er bl.a. tillagt forordet til Jyske Lov: ”Med lov skal land bygges …” Der findes ingen portrætter af Bisp Gunner. Det problem har billedhuggeren Erik Heide løst med sin statue af bispen ved Asmild Kirke.

Læs mere på Bisp Gunner.


Bisp Gunners Gilde blev stiftet 7. juni 2000. Det har hjemsted i Viborg med særlig tilknytning til området ved Asmild Kirke med statuen af Bisp Gunner samt området ved Gammel Torv (Domkirken). Inspireret af Bisp Gunners liv, virke og ceremonier er Gildets formål at


Bisp Gunners Gilde gennemfører i årets løb  en række arrangementer, der bekendtgøres i årsprogrammet. I maj/juni arrangeres en en-dags Studietur. Den 15. august (Vor Frue Dag) afholdes Borgergilde i og ved Asmild Kirke, og i efterårsferien arrangeres guidede ture i Bisp Gunners Fodspor. Forår og efterår arrangeres foredrag og virksomhedsbesøg.

Se årets program på Kommende arrangementer.


Borgergildet viderefører Bisp Gunners årlige gæstebud for borgerskabet i Viborg. Det afholdes i og ved Asmild Kirke på Vor Frue Dag (15. august). Bl.a. udnævnes årets prior, en person, der i særlig grad har levet op til Bisp Gunners idealer. Gildets første prior, Piet van Deurs taler ved Borgergildet 15, august 2013.


I Maj-juni gennemføres en en-dags studietur til en by, en egn eller en seværdighed af historisk, religiøs, kulturel og/eller naturmæssig interesse.

I 2023 gik turen til Vesterhavet (Jernkysten) med besøg ved Nees Kirke, Vedersø Præstegård, Thorsminde og i Thyborøn Sea War Museum og redningsstationen.

I 2022 var temaet “Gudenåen, fra udspring til udløb” med besøg ved bl.a. udspringet i Tinnet Krat, Den genfundne bro, Klosterkanalen, Skanderborg Bunkerne, Silkeborg Museum og Tvilum Kirke.

I 2021 gik turen NV om Limfjorden til Sjørring, Thisted, Østerild testcenter, Kirsten Kjærs Museum i Frøstrup og Aggersborg.

I 2020 blev studieturen aflyst på grund af Corona.

I 2019 gik turen til Varde via Brande, videre over Filsø til Blåvand og Tirpitz museet, Hjerting Kirke og Nymindegab.

I 2018 fulgte vi Hærvejen med besøg i bl.a Kongernes Jelling, Ravning Bro, Løjt Kirke og Christiansfeld.

I 2017 gik turen til Mors, med besøg ved Nykøbing Kirke, Øster Jølby Frimenighedskirke, Han Klit og Salgjerhøj samt landbrugsmuseet Skarregård.

2016: Salling med besøg i Vor Frue Kirke i Skive, på Salling Østergård, Jenle og Spøttrup Borgmuseum.

2015: Hobro og Mariager med bl.a. Fyrkat Vikingeborg, Mariager Klosterkirke og Hvidsten.

2014: Fæstningsbyen Fredericia

2013: Nationalpark Mols Bjerge.

2012: Nationalpark Thy, Vestervig og Lodbjerg kirker.

2011: Aarhus. Den gamle By, Moesgård Museum.

2010: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg.

2009: Nr. Vosborg, Thorsminde, Stadil, Ringkøbing.

2008: Vitskøl Kloster, Jetsmark Kirke, Børglum Kloster.

2007: Lille Vildmose, Aalborg, Ranum.

2006: Odense, Nyborg, Koldinghus, Jelling.

2005: Løgumkloster, Ribe, Hjerting.

2004: Øm Kloster, Ry, Skanderborg Slot.

Læs mere under Arrangementer.

På billedet ses Jeppe Aakjærs Jenle, som vi besøgte under Studieturen 2016.


Gildet ledes af en bestyrelse, Generalkapitlet. Det består at syv medlemmer valgt ved Gildes årlige generalforsamling. De varetager gildets daglige ledelse. Hertil kommer seks særligt kommitterede, der repræsenterer myndigheder og organisationer i Viborg.  Ved generalforsamlingen 2017 havde Bisp Gunners Gilde 206 medlemmer.

Se mere om Generalkapitlets sammensætning og om gildets love på Bisp Gunners Gilde.


Bisp Gunners Gilde fejrede sit 10 års jubilæum med forskellige tiltag i løbet af 2010.

Gildet stod bag opførelsen af friluftspillet “Med lov skal land bygges…”. Stykket er skrevet af Viborg-forfatteren Henning Pedersen, og det blev opført i forbindelse med Kirkedagene i foråret 2010. Samme år udgav Gildet bogen: Gunner – Bisp i Viborg 1222 – 1251.