Gildets ledelse

Bisp Gunners Gilde ledes af et generalkapitel på 13 medlemmer.
Heraf er de syv valgt blandt medlemmerne af Bisp Gunners Gilde, mens de øvrige seks er særligt kommitterede; borgmesteren i Viborg, biskoppen i Viborg Stift, en dommer fra Vestre Landsret, formanden for Historisk Samfund Viborg og repræsentanter for hhv. menighedsrådet i Asmild Sogn og Viborg Museum.

Kontaktadresse er c/o Henrik Røboe Dam, Hyrdebakken 9, 8800 Viborg, e-mail: henrik.r.dam@gmail.com, tlf. 2551 1804

Generalkapitlet 2021-2022 består af:

Kapitlets 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Henrik Røboe Dam, formand, telefon: 2551 1804, @: henrik.r.dam@gmail.com
Ejvind Nørby, næstformand, telefon: 2420 3616, @: em.norby@gmail.com
Aase Christensen, sekretær, @: aaselc@mail.dk.dk
Bjarne Sloth Jensen, kasserer telefon: 2016 9284@: bsj@sam.sdu.dk
Sven Plougheld, @: ploug1209@gmail.com
Mogens Kjær, telefon: 4018 38 79,
Michael Stokholm Sørensen, Kvartermester, telefon:4041 6289, @: michaelstokholm@outlook.com

Kapitlets 5 repræsentanter for organisationer og myndigheder

Viborg Kommune: Borgmester Ulrik Wilbek, telefon 87 87 80 00
Viborg Stift: Biskop Henrik Stubkjær, telefon 86 62 09 11
Vestre Landsret: Landsdommer, Eva Staal, telefon 35 11 65 13
Asmild Menighedsråd: Menighedsrådsmedlem, Anita Briand, telefon 2325 8730
Historisk Samfund: Steffen Jørgensen
Viborg Museum: Brian Wiborg