Gildets ledelse

Bisp Gunners Gilde ledes af et generalkapitel på 13 medlemmer.
Heraf er de syv valgt blandt medlemmerne af Bisp Gunners Gilde, mens de øvrige seks er særligt kommitterede, borgmesteren i Viborg, biskoppen i Viborg Stift, en dommer fra Vestre Landsret, formanden for Historisk Samfund Viborg, en repræsentant for Turistforeningen og  en repræsentant for menighedsrådet i Asmild Sogn.

Kontaktadresse er c/o Henrik Røboe Dam, Hyrdebakken 9, 8800 Viborg, e-mail: henrik.r.dam@gmail.com, tlf. 2551 1804

Generalkapitlet 2018-2019 består af:

Kapitlets 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Henrik Røboe Dam, formand, telefon: 25511804, @: henrik.r.dam@gmail.com
Ejvind Nørby, næstformand, telefon: 2420 3616, @: em.norby@gmail.com
Aase Christensen, sekretær, @: aaselc@mail.dk.dk
Leif Jacobsen, kasserer, tlf: 26 27 41 72, @: overgaardsvej16@youmail.dk
Sven Plougheld, @: ploug1209@gmail.com
Mogens Kjær, telefon: 40 18 38 79,
Bjarne Sloth Jensen, telefon: 2016 9284@: bsj@sam.sdu.dk

Kapitlets 6 repræsentanter for organisationer og myndigheder

Viborg Kommune: Borgmester Ulrik Wilbek, telefon 87 87 80 00
Viborg Stift: Biskop Henrik Stubkjær, telefon 86 62 09 11
Vestre Landsret: Landsdommer, Eva Staal, telefon 35 11 65 13
Asmild Menighedsråd: Menighedsrådsmedlem, Anita Briand, telefon 32 18 43 63
Turistforeningen: Museumschef Brian Wiborg
Historisk Samfund: Steffen Jørgensen