Gildets ledelse

Bisp Gunners Gilde ledes af et generalkapitel på 12 medlemmer.
Heraf er de syv valgt blandt medlemmerne af Bisp Gunners Gilde, mens de øvrige fem er særligt kommitterede, borgmesteren i Viborg, biskoppen i Viborg Stift, en dommer fra Vestre Landsret, formanden for Historisk Samfund Viborg og  en repræsentant for menighedsrådet i Asmild Sogn.

Kontaktadresse er c/o Henrik Røboe Dam, Hyrdebakken 9, 8800 Viborg, e-mail: henrik.r.dam@gmail.com, tlf. 2551 1804

Generalkapitlet 2020-2021 består af:

Kapitlets 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Henrik Røboe Dam, formand, telefon: 2551 1804, @: henrik.r.dam@gmail.com
Ejvind Nørby, næstformand, telefon: 2420 3616, @: em.norby@gmail.com
Aase Christensen, sekretær, @: aaselc@mail.dk.dk
Bjarne Sloth Jensen, kasserer telefon: 2016 9284@: bsj@sam.sdu.dk
Sven Plougheld, @: ploug1209@gmail.com
Mogens Kjær, telefon: 4018 38 79,
Michael Stokholm Sørensen, Kvartermester, telefon:4041 6289, @: michaelstokholm@outlook.com

Kapitlets 5 repræsentanter for organisationer og myndigheder

Viborg Kommune: Borgmester Ulrik Wilbek, telefon 87 87 80 00
Viborg Stift: Biskop Henrik Stubkjær, telefon 86 62 09 11
Vestre Landsret: Landsdommer, Eva Staal, telefon 35 11 65 13
Asmild Menighedsråd: Menighedsrådsmedlem, Anita Briand, telefon 2325 8730
Historisk Samfund: Steffen Jørgensen