Velkommen til Bisp Gunners Gilde Viborg

Årsprogram

Planlægningen af Gildeåret 2017 er i det store hele afsluttet, og velkomstbrev for det kommende år er udsendt med post til alle medlemmer i begyndelsen af januar 2017.

I velkomstbrevet fortæller vi om årets arrangementer.
Onsdag, 5. april besøger vi Skovgaard Museet.
Lørdag, 10 juni er der Studietur til Mors, og senere i juni i forbindelse med Snapstingent inviterer vi igen på Tur i Bisp Gunners Fodspor.
Borgergildet holdes som sædvanligt 15. august, men vi har justeret konceptet. Den indledende gudstjeneste, Bisp Gunner-talen og priorudnævnelsen finder sted i Asmild Kirke og ved Bisp Gunner Statuen. Derefter serverer elever fra Hotel og Restaurantskolen middelaldermenu i den nærliggende Handelsskole (Mercantec), hvor der også vil være underholdning og generalforsamling.
Tid og emne for efterårets foredrag fastlægger vi senere for at kunne være så aktuelle som muligt.

Sammen med velkomstbrevet udsendes årets program i trykt form sammen med mere detaljerede foldere om Studieturen og “I Bisp Gunners fodspor”. Og så naturligvis det uundgåelige girokort med kontingentopkrævning for 2017. Vi har fastholdt årskontingentet til beskedne 125,00 kr. pr. medlem, som bedes indbetalt via det vedlagte girokort eller via netbank til Gildets konto i Andelskassen, reg. nr. 5980, konto nr. 1120516 senest 15. februar 2017.  Husk at anføre navn/navne.

Læs hele hele Velkomstbrevet her

Se oversigten over arrangementer her

 

 

Bisp Gunner

Cisterciensermunken Gunner kom som 70-årig fra Øm Kloster til Viborg, hvor han virkede som biskop fra 1222 – 1251. Ud over at være respekteret og afholdt i sit embede var han en af Kong Valdemar Sejrs betroede mænd. Han er bl.a. tillagt forordet til Jyske Lov: ”Med lov skal land bygges …” Der findes ingen portrætter af Bisp Gunner. Det problem har billedhuggeren Erik Heide løst med sin statue af bispen ved Asmild Kirke.

Læs mere på Bisp Gunner.

Bisp Gunners Gilde

Bisp Gunners Gilde blev stiftet 7. juni 2000. Det har hjemsted i Viborg med særlig tilknytning til området ved Asmild Kirke med statuen af Bisp Gunner samt området ved Gammel Torv (Domkirken). Inspireret af Bisp Gunners liv, virke og ceremonier er Gildets formål at

  • udbrede kendskabet til Viborg og byens historie,
  • skabe fællesskab mellem byens borgere,
  • få gæster til at føle sig velkomne i Viborg.

Aktiviteter

Bisp Gunners Gilde arrangerer en række aktiviteter, der bekendtgøres i det årlige program. I juni arrangeres en endags Studietur. Som led i det årlige Snapsting i Viborg den sidste uge i juni arrangeres guidede ture i Bisp Gunners Fodspor, og 15. august (Vor Frue Dag) afholdes Borgergilde i og ved Asmild Kirke. I foråret og efteråret arrangeres foredrag og virksomhedsbesøg.

Se årets program på Aktiviteter og information om nye og afholdte aktiviteter på Nyhedsbrev.

Borgergilde

Borgergildet viderefører Bisp Gunners årlige gæstebud for borgerskabet i Viborg. Det afholdes i og ved Asmild Kirke på Vor Frue Dag (15. august). Bl.a. udnævnes årets prior, en person, der i særlig grad har levet op til Bisp Gunners idealer. Gildets første prior, Piet van Deurs taler ved Borgergildet 15, august 2013.

Studietur

I juni gennemføres en en-dags studietur til en by, en egn eller en seværdighed af historisk, religiøs, kulturel og/eller naturmæssig interesse.

I 2016 gik turen til Salling med besøg i Vor Frue Kirke i Skive, på Salling Østergård, Jenle og Spøttrup Borgmuseum.

I 2015 besøgte vi Hobro og Mariager med bl.a. Fyrkat Vikingeborg, Mariager Klosterkirke og Hvidsten. I 2014 gik turen til fæstningsbyen Fredericia og i 2013 til Nationalpark Mols Bjerge.

I 2017 skal vi til Mors, hvor vi indleder med besøg i Nykøbing Kirke og Øster Jølby Frimenighedskirke. Herfra går turen via Han Klit og Salgjerhøj til landbrugsmuseet Skarregård, og videre over naturskønne Ejerslev Havn og Fegge Klit til Feggesund Kro, hvor vi slutter med aftensmad. I Øster Jølby møder vi prior i Bisp Gunners Gilde, billedhuggeren Erik Heide, og inden aftenspisningen på Feggesund Kro fortæller forfatteren Knud Sørensen om Limfjordsdigterne.

Læs mere under Arrangementer.

På billedet ses Jeppe Aakjærs Jenle, som vi besøgte under Studieturen 2016

Gildets ledelse

Gildet ledes af en bestyrelse, Generalkapitlet. Det består at syv medlemmer valgt ved Gildes årlige generalforsamling. De varetager gildets daglige ledelse. Hertil kommer seks særligt kommitterede, der repræsenterer myndigheder og organisationer i Viborg.  Ved årsskiftet 2013/2014 havde Bisp Gunners Gilde 206 medlemmer.

Se mere om Generalkapitlets sammensætning og om gildets love på Bisp Gunners Gilde.

Særlige aktiviteter

Bisp Gunners Gilde fejrede sit 10 års jubilæum med forskellige tiltag i løbet af 2010.

Gildet stod bag opførelsen af friluftspillet “Med lov skal land bygges…”. Stykket er skrevet af Viborg-forfatteren Henning Pedersen, og det blev opført i forbindelse med Kirkedagene i foråret 2010. Samme år udgav Gildet bogen: Gunner – Bisp i Viborg 1222 – 1251. Nye medlemmer modtager et eksemplar af bogen, så længe lager haves.