Velkommen til Bisp Gunners Gilde Viborg

Årsprogram

Årsprogrammet for 2018 er nu udlagt på hjemmesiden under Kommende Arrangementer.

Velkomstbrev for 2018  udsendes med post til alle medlemmer i begyndelsen af januar 2018.

Sammen med velkomstbrevet udsendes årets program i trykt form sammen med mere detaljerede foldere om Studieturen og “I Bisp Gunners fodspor”. Og så naturligvis det uundgåelige girokort med kontingentopkrævning for 2018. Vi har fastholdt årskontingentet til beskedne 125,00 kr. pr. medlem, som bedes indbetalt via det vedlagte girokort eller via netbank til Gildets konto i Andelskassen, reg. nr. 5980, konto nr. 1120516 senest 15. februar 2018.  Husk at anføre navn/navne.

 

Bisp Gunner

Cisterciensermunken Gunner kom som 70-årig fra Øm Kloster til Viborg, hvor han virkede som biskop fra 1222 – 1251. Ud over at være respekteret og afholdt i sit embede var han en af Kong Valdemar Sejrs betroede mænd. Han er bl.a. tillagt forordet til Jyske Lov: ”Med lov skal land bygges …” Der findes ingen portrætter af Bisp Gunner. Det problem har billedhuggeren Erik Heide løst med sin statue af bispen ved Asmild Kirke.

Læs mere på Bisp Gunner.

Bisp Gunners Gilde

Bisp Gunners Gilde blev stiftet 7. juni 2000. Det har hjemsted i Viborg med særlig tilknytning til området ved Asmild Kirke med statuen af Bisp Gunner samt området ved Gammel Torv (Domkirken). Inspireret af Bisp Gunners liv, virke og ceremonier er Gildets formål at

  • udbrede kendskabet til Viborg og byens historie,
  • skabe fællesskab mellem byens borgere,
  • få gæster til at føle sig velkomne i Viborg.

Aktiviteter

Bisp Gunners Gilde gennemfører i årets løb  en række arrangementer, der bekendtgøres i årsprogrammet. I juni arrangeres en en-dags Studietur. Den 15. august (Vor Frue Dag) afholdes Borgergilde i og ved Asmild Kirke, og i efterårsferien arrangeres guidede ture i Bisp Gunners Fodspor. Forår og efterår arrangeres foredrag og virksomhedsbesøg.

Se årets program på Kommende arrangementer.

Borgergilde

Borgergildet viderefører Bisp Gunners årlige gæstebud for borgerskabet i Viborg. Det afholdes i og ved Asmild Kirke på Vor Frue Dag (15. august). Bl.a. udnævnes årets prior, en person, der i særlig grad har levet op til Bisp Gunners idealer. Gildets første prior, Piet van Deurs taler ved Borgergildet 15, august 2013.

Studietur

I juni gennemføres en en-dags studietur til en by, en egn eller en seværdighed af historisk, religiøs, kulturel og/eller naturmæssig interesse.

I 2017 gik turen til Mors, hvor vi først besøgte Nykøbing Kirke og Øster Jølby Frimenighedskirke. Herfra gik turen via Han Klit og Salgjerhøj til landbrugsmuseet Skarregård, hvor vi så museet og spiste frokost. Eftermiddagskaffen indtog vi i den naturskønne Ejerslev Havn , inden turen gik via Fegge Klit til Feggesund Kro, hvor vi sluttede med aftensmad. I Øster Jølby mødte vi prior af Bisp Gunners Gilde, billedhuggeren Erik Heide, der fortalte om sin udsmykning af kirken og forskellige gravsteder, og inden aftenspisningen på Feggesund Kro foredrog forfatteren Knud Sørensen om Limfjordsdigterne.

De foregående års ture gik til:

2016: Salling med besøg i Vor Frue Kirke i Skive, på Salling Østergård, Jenle og Spøttrup Borgmuseum.

2015: Hobro og Mariager med bl.a. Fyrkat Vikingeborg, Mariager Klosterkirke og Hvidsten.

2014: Fæstningsbyen Fredericia med minibyen, voldene, Trinitatis Kirke, Fredericia Museum og Christianskirken.

2013: Nationalpark Mols Bjerge med Dråby Kirke, Ebeltoft, Knebel Kirke, Nationalparken med bl.a. Porskær Stenhus og Agri Bavnehøj samt Kalø Slotsruin.

2012: Nationalpark Thy, Vestervig og Lodbjerg kirker.

2011: Aarhus. Den gamle By, Moesgård Museum.

2010: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg.

2009: Nr. Vosborg, Thorsminde, Stadil, Ringkøbing.

2008: Vitskøl Kloster, Jetsmark Kirke, Børglum Kloster.

2007: Lille Vildmose, Aalborg, Ranum.

2006: Odense, Nyborg, Koldinghus, Jelling.

2005: Løgumkloster, Ribe, Hjerting.

2004: Øm Kloster, Ry, Skanderborg Slot.

Læs mere under Arrangementer.

På billedet ses Jeppe Aakjærs Jenle, som vi besøgte under Studieturen 2016.

Gildets ledelse

Gildet ledes af en bestyrelse, Generalkapitlet. Det består at syv medlemmer valgt ved Gildes årlige generalforsamling. De varetager gildets daglige ledelse. Hertil kommer seks særligt kommitterede, der repræsenterer myndigheder og organisationer i Viborg.  Ved generalforsamlingen 2017 havde Bisp Gunners Gilde 206 medlemmer.

Se mere om Generalkapitlets sammensætning og om gildets love på Bisp Gunners Gilde.

Særlige aktiviteter

Bisp Gunners Gilde fejrede sit 10 års jubilæum med forskellige tiltag i løbet af 2010.

Gildet stod bag opførelsen af friluftspillet “Med lov skal land bygges…”. Stykket er skrevet af Viborg-forfatteren Henning Pedersen, og det blev opført i forbindelse med Kirkedagene i foråret 2010. Samme år udgav Gildet bogen: Gunner – Bisp i Viborg 1222 – 1251.